Hier

Op deze site vindt u informatie over de jeugdhulp aan kinderen die – met of zonder hun ouders – in Nederland asiel hebben aangevraagd en in een opvangcentrum wonen. Veel informatie is ook van toepassing op andere vreemdelingenkinderen, zoals kinderen met een vluchtelingenstatus of ongedocumenteerde kinderen.

Doel  van deze site – en het bijbehorende project – is om de overgang van de jeugdhulp naar gemeenten te ondersteunen en om de jeugdhulp voor vreemdelingenkinderen waar mogelijk te verbeteren.

De verantwoordelijkheid voor jeugdhulp voor kinderen in Nederland ligt vanaf 2015 bij de gemeente. Vanaf 2019 geldt dat ook voor de kinderen en gezinnen die in de asielzoekerscentra verblijven. Er is voor ieder asielzoekerskind een vergoeding beschikbaar voor preventie, hulp en zorg.

Asielzoekerskinderen vragen bijzondere aandacht. Deze site helpt daarbij. Zo vindt u een checklist voor de zaken die geregeld moeten worden, informatie over cultuursensitief werken en een overzicht van de organisaties in de asielopvang.

De informatie is bedoeld voor gemeenten, jeugdhulpaanbieders, ouders en kinderen (via degenen die hen ondersteunen) en andere geïnteresseerden.

Deze site is in ontwikkeling. Heeft u suggesties: laat het ons weten.