Hier

Op deze site vindt u informatie over de jeugdhulp aan kinderen die – met of zonder hun ouders – in Nederland asiel hebben aangevraagd en in een opvangcentrum wonen. Veel informatie is ook van toepassing op andere vreemdelingenkinderen, zoals vluchtelingenkinderen of ongedocumenteerde kinderen.

Doel  van deze site – en het bijbehorende project – is om de overgang van de jeugdhulp naar gemeenten te ondersteunen en om de jeugdhulp voor vreemdelingenkinderen waar mogelijk te verbeteren.

Vanaf 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen bij gemeenten. De jeugdhulp voor andere kinderen is al vanaf 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar voor kinderen in de asielopvang regelt het COA dit tot en met 2018.

De doelgroep van vreemdelingenkinderen in de asielopvang vergt extra aandacht. De site jeugdhulpasielzoekerskind.nl biedt daarvoor een eerste houvast. Zo vindt u een checklist voor de zaken die geregeld moeten worden en eerste informatie over cultuursensitief werken en de organisaties in de asielopvang bij elkaar.

De informatie is bedoeld voor gemeenten, jeugdhulpaanbieders, ouders en kinderen (via degenen die hen ondersteunen) en andere geïnteresseerden.

Deze site is in ontwikkeling. Heeft u suggesties: laat het ons weten.