Jeugdhulpaanbieders

Citaten

Hieronder volgen enkele citaten van jeugdhulpaanbieders die geraadpleegd zijn in het kader van dit project. De komende tijd worden deze gerubriceerd.

“Aansluiting bij de reguliere (gespecialiseerde) jeugdhulp is lastig. Dat heeft allerlei oorzaken zoals de taal, onbegrip, en andere gebruiken (zoals op tijd op een afspraak komen).” (medewerker kernteam JGZ/CJG)

“Het COA zit overal tussen. Daar moet je een vorm voor vinden.” (medewerker jeugdteam)

“Vaak zitten de ouders nog in de procedure of ze hebben een negatief gekregen. Dan zijn we terughoudender met hulp aan een gezin. De situatie maakt dat we lagere normen hanteren voor asielzoekerskinderen en dat is niet goed. Voor andere kinderen in de gemeente zouden we het niet voldoende vinden wat we doen. Dat is heftig.” (gebiedsteammedewerker)

“Het onderwijs op de basisschool van het azc is eigenlijk speciaal onderwijs. Het zijn bijna allemaal zorgleerlingen, maar de benodigde middelen en kennis ontbreken.” (medewerker jeugd- en gezinsteam)

“Het zoeken naar goede oplossingen voor asielzoekerskinderen kost veel tijd. Onder meer omdat er niet heel veel jeugdhulporganisaties zijn die ervaring met de doelgroep hebben en waarnaar je kan doorverwijzen.” (GGD-medewerker)

“De soorten opvangcentra en de sfeer in die centra verschillen enorm van elkaar. En de manier waarop gemeentelijke jeugdteams werken ook. Daar moet je ter plekke een goede mix van zien te maken” (jeugdverpleegkundige)

“Het aanbod sluit vaak niet aan op hetgeen nodig is voor asielzoekerskinderen, en dan met name voor de alleenstaanden met complexe problematiek. Zij vallen dan tussen wal en schip. Zo weigert een ggz-aanbieder hulp als een kind te ernstige of complexe gedragsproblemen heeft, terwijl de jeugdhulp geen hulp biedt omdat er een psychiatrische component is.” (COA-medewerker)

“Veel kinderen en ouders kampen met een combinatie van klachten. Instanties vinden dat lastig, zelfs voor een multi-aanpak. Vaak komen gezinnen en kinderen op een wachtlijst en na het wachten blijkt dan dat ze toch niet geholpen kunnen worden. Dan komen ze weer op een andere wachtlijst. Of ze verhuizen.” (jeugdhulpverlener)

“Als je steeds weer op zoek gaat naar de beste oplossing voor het kind of gezin dat je voor je hebt, kun je toch ver komen. Er is heel veel kennis over deze kinderen, maar het is verspreid en soms lastig te vinden. Niet opgeven!” (hulpverlener)

Zie ook: tips voor jeugdhulpaanbieders en een checklist.