Jeugdhulp asielzoekerskind

Volgens de Jeugdwet van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan alle inwoners. Voor de eerste jaren vanaf 2015 is echter een uitzondering gemaakt voor kinderen die opgroeien in asielopvang van het COA. Voor hen werd de toegang tot de jeugdhulp door het COA geregeld.

Met ingang van 2019 komt de verantwoordelijkheid voor adequate jeugdhulp bij de gemeenten te liggen. Dat geldt voor alle kinderen onder de 18 jaar, inclusief alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die opgevangen worden door het COA. De keuze voor jeugdhulp aan deze doelgroep moet zoveel mogelijk aansluiten bij de jeugdhulp voor andere inwoners in de gemeente. Gemeenten krijgen extra financiering om deze jeugdhulp te bekostigen.