Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Kinderen die zonder ouder(s) of voogd naar Nederland komen, hebben eveneens recht op onderdak en andere basisvoorzieningen. Vaak arriveren ze alleen of met andere kinderen of volwassenen, en vragen hier asiel aan. De kinderen en jongeren worden vaak aangeduid met de afkorting amv of ama.  

Begeleiding alleenstaande minderjarigen
Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers moet volgens de Nederlandse wet de voogdij worden geregeld. Dat doet Stichting Nidos. Nidos werkt met een interculturele pedagogische visie op de begeleiding van amv’s.

Informatie van Pharos over de begeleiding van amv’s vindt u hier.

De VNG-Handreiking Overdracht van amv’s die 18 jaar worden biedt informatie over de overgang van minder- naar meerderjarigheid en de gevolgen daarvan.

Opvang alleenstaande minderjarigen
Als er geen familie in Nederland woont en een kind is 15 jaar of jonger, dan zoekt Nidos een opvanggezin. Kinderen vanaf 15 zonder familie in Nederland, gaan vanuit het aanmeldcentrum direct naar de eerste opvang voor ongeveer drie maanden: POL-amv (procesopvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen). In die periode besluit de voogd waar de jongere daarna gaat wonen: een woongroep (Nidos), een kleine wooneenheid (COA) of een campus (COA).

De organisatie YOIN biedt alleenstaande jongeren vanaf 16 jaar bijvoorbeeld  begeleiding en opvang in wijken en buurten in het oosten van Nederland.

Er zijn ook twee zogenaamde beschermde opvanglocaties, voor kinderen waarvan wordt vermoed dat ze slachtoffer zijn of kunnen worden van mensensmokkel en mensenhandel. Jade verzorgt dit in opdracht van het COA.

Asielprocedure alleenstaande minderjarigen
Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers geldt de volgende procedure.

Alleenstaande minderjarigen van wie het asielverzoek is afgewezen mogen tot hun 18de jaar in Nederland blijven en moeten dan alsnog het land verlaten.

Participatie alleenstaande minderjarigen

De organisatie SAMAH bevordert de participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarigen van 12 tot 25 jaar.

De meeste alleenstaande minderjarigen komen niet doelgericht naar Nederland, zo blijkt uit onderzoek van het WODC.


Andere pagina’s over
Asielzoekerskinderen:
* Opvang
* Asielprocedure
* Organisaties in de asielopvang
* Wonen in een opvangcentrum
* Alleenstaande minderjarige asielzoekers