Asielprocedure

Mensen die gevlucht zijn en hier bescherming – asiel – vragen, doorlopen een asielprocedure. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist of het asielverzoek wordt toegewezen of afgewezen.

Als het verzoek wordt toegewezen is de IND overtuigd dat het kind of gezin gevaar loopt in het land waar het vandaan komt. Het krijgt een verblijfsvergunning, die na vijf jaar kan worden omgezet in een permanente verblijfsvergunning. Op het moment dat de leden van een gezin een verblijfsvergunning krijgen, heten ze geen asielzoeker meer maar worden ze statushouder of vergunninghouder genoemd. Dan krijgen ze (na een tijd) een woning in een gemeente.

Als het verzoek wordt afgewezen, moet het gezin Nederland binnen vier weken verlaten. Of het kan in beroep gaan bij de rechter en daarna eventueel bij de Raad van State. Voor beide moet dan een voorlopige voorziening worden aangevraagd om de uitspraak in Nederland te mogen afwachten. Eventueel is nog beroep mogelijk bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een gezin dat uitgeprocedeerd is en niet kan worden uitgezet verblijft in een gezinslocatie, want mag niet op straat worden gezet.

Asielprocedure in beeld:

  • Video van VluchtelingenWerk.
  • Infografic van de IND.
  • Stripboek over asielprocedure voor kinderen (in tien talen) van VluchtelingenWerk.

Als een kind of gezin een verblijfsvergunning heeft, kan het vervolgens onder bepaalde voorwaarden een aanvraag doen om gezinsleden hierheen te laten komen: gezinshereniging.


Andere pagina’s over
Asielzoekerskinderen:
* Opvang
* Asielprocedure
* Organisaties in de asielopvang
* Wonen in een opvangcentrum
* Alleenstaande minderjarige asielzoekers