Opvang

 

 

Een gezin met kinderen dat in Nederland aankomt en asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) organiseert dat en zorgt voor basisvoorzieningen.

 

De opvangcentra zijn verspreid door het hele land, en in ieder stadium van de procedure moeten de asielzoekers naar een nieuwe locatie voor de opvang:

  1. Aanmelding – centrale ontvangstlocatie (col)
  2. De asielaanvraag – procesopvanglocatie (pol)
  3. Afwachten – asielzoekerscentrum (azc)
  4. Uitgeprocedeerd – gezinslocatie (glo)

Een overzicht van de verschillende typen locaties vind je hier.

De asielopvangcentra zijn gevestigd in voormalige gevangenissen, kloosters, kazernes, caravans of prefab woonunits. Een overzicht van alle locaties vind je  hier.

Voor kinderen die alleen in Nederland arriveren (alleenstaande minderjarige asielzoekers), is de gang van zaken een beetje anders.

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderdak, eten, medische zorg, onderwijs, jeugdhulp en andere basisrechten. Status, nationaliteit, geloof, afkomst of kleur doen hierbij niet ter zake. Dat bepaalt het VN-Kinderrechtenverdrag.

Ook kinderen van wie de asielaanvraag is afgewezen of die geen asielaanvraag hebben gedaan, hebben deze rechten dus. Meer informatie: www.ilegaalkind.nl.

De Jeugdwet van 2015 bepaalt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp aan alle inwoners. Van 2015 tot 2019 regelde het COA de toegang tot jeugdhulp voor asielzoekerskinderen in de opvang. Vanaf 2019 is de gemeente daar verantwoordelijk voor.


Andere pagina’s over
Asielzoekerskinderen:
* Opvang
* Asielprocedure
* Organisaties in de asielopvang
* Wonen in een opvangcentrum
* Alleenstaande minderjarige asielzoekers