Jeugdhulp

Kinderen die alleen of met hun gezin naar Nederland komen om bescherming te zoeken, zijn vaak zeer sterk. Toch zijn er verschillende omstandigheden die hen kwetsbaar maken, zoals:

 • De ervaringen in het land van herkomst.
 • Gebeurtenissen tijdens de reis.
 • Leven in een asielopvangcentrum, met doorgaans weinig privacy.
 • De onthechting door de regelmatige verhuizingen van opvanglocatie naar opvanglocatie.
 • Leven in Nederland onder moeilijke en onzekere omstandigheden.
 • Bezorgdheid over het welzijn van hun ouders.
 • Onzekerheid van ouders over opvoeden in Nederland.
 • Onbekendheid met taal en gebruiken en cultuurverschillen.
 • Langdurige onzekerheid en stress over de verblijfsvergunning en het toekomstperspectief.
 • Onzekerheid over de eigen veiligheid en over die van familieleden in het land van herkomst.
 • Schuldgevoelens tegenover achterblijvers.
 • Marginale positie in Nederland, statusverlies.

Deze omstandigheden hebben invloed op het gezin en kind. Naarmate de omstandigheden langer duren, neemt de druk op kind en gezin toe. En daarmee de kans op problemen.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is een verzamelnaam voor de noodzakelijk ondersteuning van kinderen en ouders om een ongestoorde ontwikkeling te stimuleren: alles wat kinderen helpt. Volgens de Jeugdwet moet deze hulp integraal zijn: passend en samenhangend. Dat wil zeggen dat hulp zo licht mogelijk is (laagdrempelige hulp), en dat er snel naar specialistische jeugdhulp kan worden doorverwezen als dat nodig is. Samenhangend betekent dat verschillende deskundigheden samenwerken volgens ‘één gezin, één plan, één regisseur’.

Ook de jeugdhulp aan niet-asielzoekerskinderen is nog een uitdaging.  Zoals de hulp door wijkteams aan kwetsbare gezinnen, zo blijkt uit een rapport van Toezicht Sociaal Domein en Samenwerkend Toezicht Jeugd. Zie ook diversiteitskader wijkteams. En een overzicht van de recente ontwikkelingen.

Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen is minstens zo uitdagend, maar er zijn gemeenten die erin slagen om dit goed te organiseren met professionals die juist extra gemotiveerd zijn om deze zorg te bieden.

Verlengde jeugdhulp

Gemeenten kunnen verlengde jeugdhulp organiseren als een jongere 18 wordt en anders in problemen komt. De voorwaarden waaronder verlenging van hulp onder de Jeugdwet mogelijk is en een factsheet vindt u hier.


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist