Bekostiging en verwijzing

Vanaf 2019 krijgen gemeenten waar asielopvangcentra gevestigd zijn de beschikking over € 5,1 miljoen om de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen te organiseren. Dit wordt de Decentralisatie Uitkering genoemd. Voor de verdeling van de gelden over de gemeenten is gekeken naar het aantal kinderen in de opvanglocatie. Globaal is daarbij uitgegaan van een bedrag van €740,- per kind, maar dat kan verschillen.

Voor kinderen die ingeschreven zijn in de BRP (Basisregistratie Personen) krijgt de gemeente ook budget uit de algemene uitkering voor jeugdhulp. Asielzoekers kunnen zich na aankomst inschrijven in de BRP. Dan krijgen ze ook een burgerservicenummer (BSN). Dat hebben niet alle kinderen.

Zie ook hier voor meer informatie.

Verwijzing
Als er jeugdhulp nodig is, hoeft daarvoor sinds 2018 geen indicatie te worden aangevraagd. Evenmin is de toestemming of machtiging van de zorgverzekeraar nodig. Huisarts, jeugdarts, medisch specialist, gemeentelijk jeugdteam, Nidos of Veilig Thuis kunnen verwijzen (met een verwijsbrief).


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist