Specialistische jeugdhulp

Als een kind (en zijn gezin) problemen krijgt, dan wordt gezocht naar passende hulp. Eerst wordt uitgegaan van vrijwilligheid, maar in sommige gevallen wordt de hulp gedwongen georganiseerd.

 

Voor meer informatie, zie:


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
      * Kindermishandeling en huiselijk geweld
      * Geestelijke gezondheidszorg
      * Ondertoezichtstelling
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist