Specialistische jeugdhulp

Als een kind (en zijn gezin) problemen krijgt, dan wordt gezocht naar passende hulp. Eerst wordt uitgegaan van vrijwilligheid, maar in sommige gevallen wordt de hulp gedwongen georganiseerd.

 

Voor meer informatie, zie:


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Geestelijke gezondheidszorg
Ondertoezichtstelling
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist