Geestelijke gezondheidszorg

Zoals eerder aangegeven is de situatie in een opvangcentrum – na een vlucht en als gevolg van de onzekerheid rond de toekomst – soms nadelig voor de psychische gezondheid van asielzoekersgezinnen en kinderen in het bijzonder.

Structuur, veiligheid, continuïteit en menselijk contact kunnen helpen om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan. “Veel kan worden opgepakt in de eerste lijn, of in de basis-GGZ”, aldus Trudy Mooren, klinisch psycholoog van Centrum 45 in een interview met GGZ Totaal.

Soms kunnen laagdrempelige psychosociale behandelprogramma’s uitkomst bieden. In een aantal gevallen is dat niet voldoende. Dan is specialistische hulp, zoals een traumagericht behandelprogramma, noodzakelijk.

Meer informatie:


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Geestelijke gezondheidszorg
Ondertoezichtstelling
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist