Over ons

Deze site is een van de producten van het project ‘Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, nu en straks’.

Het project was praktisch gericht en had als doel het verbeteren van de hulp aan asielzoekerskinderen en andere vluchtelingenkinderen, voor, tijdens en na de transitie van de jeugdhulp van het COA naar gemeenten per 1 januari 2019.

 

Het project werd mogelijk gemaakt dankzij de portaalfunctie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Het project had verschillende subdoelen:

  • Het in de loop van het project informeren en voorbereiden van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en ouders en kinderen op de transitie van de jeugdhulp.
  • Het inventariseren van knelpunten in de organisatie van jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, inclusief de aansluiting van het aanbod op de behoefte.
  • Het zo nodig bieden van ondersteuning aan gemeenten, jeugdhulpaanbieders en ouders en kinderen bij de transitie van de jeugdhulp.
  • Het zo nodig starten met andere mogelijke verbeteringen om de organisatie van de jeugdhulp te verbeteren en hulpvraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten.

De projectleiding en -coördinatie ligt bij Karin Kloosterboer (Kind met Recht) en Eliane Smits van Waesberghe (Kennisplatform Integratie en Samenleving/Verwey-Jonker Instituut).

Het projectteam bestaat uit:

Het projectteam is ook per e-mail te bereiken op:
info@jeugdhulpasielzoekerskind.nl

Deze site is in ontwikkeling. Heeft u suggesties: laat het ons weten.

© Foto’s. Leren fietsen: Henri Cartier-Bresson. Overige: Karin Kloosterboer.