Transitie

Vanaf 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen bij gemeenten. De jeugdhulp voor andere kinderen is al vanaf 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar voor kinderen in de asielopvang regelde het COA dit tot en met 2018.

Dit vereist inspanningen van onder meer gemeenten, jeugdhulpaanbieders en van het COA.

Vanaf 2016 zijn er in negen gemeenten pilots uitgevoerd waarbij gemeentelijke jeugdteams werden ingezet voor de jeugd in de asielopvang. Dit gebeurde op initiatief van het COA, GGD GHOR Nederland en MCA/GZA. De ervaringen hieruit zijn leerzaam voor de gemeenten die vanaf 2019 de jeugdhulp voor asielzoekerskinderen moeten organiseren. Enkele personen van de pilots zijn bereid om als sparringpartner/maatje te fungeren. U kunt met hen in contact komen via:

  • VNG.
  • COA.

Voor vragen en antwoorden over de transitie van de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen kunt u terecht op de VNG site.


Andere pagina’s over
Transitie:
Bekostiging en verwijzing
Suggesties voor gemeenten
Suggesties voor jeugdhulpaanbieders
Checklist